Ny Mobilitet

Fleksibel transport  og bedre byrum

Ny Mobilitet blev udviklet for at fremme grøn transport og bedre byliv i Hovedstaden. Projektet blev udført som et pilotprojekt, hvor borgerne fik mulighed for at teste alternative transportformer til privatbilen. Beboerne på to gader, Henrik Ibsens Vej på Frederiksberg og Krusågade i København, fik tilbudt at afprøve en sammensat mobilitetspakke, der indeholdt særlige tilbud til delebiler, bybiler, lejebiler og bycykler, som de kunne benytte sig af i projektets 3 måneder. De beboere der sagde ja til, at få opmagasineret deres privatbil i hele perioden, fik tilmed et rejsekort med 2520 kr. og 2 x 500 kr. gavekort til biludlejning gennem GoMore.

Projektet gav borgerne mulighed for, at prøve delebiler og andre transportalternativer. Det har vist sig, at være et effektivt værktøj til at udbrede kendskabet til alternative transportformer, og hermed fremme grøn transport, samt komme et skridt nærmere færre biler i byrummet.

 

Der var 162 beboere som testede mobilitetspakken i de tre måneder, og 7 gik med til at få opmagasineret deres bil. Projektet har reduceret beboernes interesse for at købe bil med 55% og antallet af bilejere som overvejede "kraftigt" at sælge deres bil steg fra 4% til 12%. Hvis mobilitetspakken var samlet i én konto og én app mener 55,7 % af deltagerne, at det kunne erstattet behovet for at eje en bil.

Deltagernes største motivation for at deltage var udsigt til et bedre byrum med grønne områder. De var meget tilfredse med de miniparker der blev etableret på nogle af gadernes parkeringspladser og de fleste ønsker at kommunerne fortsætter arbejdet med at omlægge parkeringspladser til andre formål, som grønne arealer, opholdsrum for børn og ældre, udendørsservering. m.v.
 

Hos Carless Consult stod vi for udviklingen og gennemførelsen af Ny Mobilitet.

  • Hent resume af evalueringsrapporten ved at trykke her.

  • Vil du vide mere, så kontakt os på +4521607938 eller send os en e-mail.

+45 21 60 79 38

Vindeby Sundvej 2
5700 Svendborg
CVR. 36611499

  • LinkedIn Social Icon

©2019 by Carless Consult